Oddělení kultury

„Katalog kulturního dědictví Středočeského kraje“

Katalog kulturního dědictví Středočeského kraje mapuje knižní fond a sbírkové předměty Středočeského kraje. Je zaměřen na muzejní sbírky a knihovní fondy, které tvoří důležitou historickou a kulturní identitu Středočeského kraje a jeho obyvatel. Služby, které portál poskytuje, jsou zejména vyhledávací od základního až po detailní přes jednotlivé vlastnosti předmětů. Zobrazení předmětu obsahuje kompletní digitalizovaný záznam, v případě např. knižních publikací i fotokopie všech stran (pokud to legislativa umožňuje). Záměrem digitálního portálu je nejen kulturní dědictví zpřístupnit, ale v souladu s aktuálními trendy a s využitím portálových funkcí ho udržovat živé a jeho odkaz i nadále prohlubovat. Katalog kulturního dědictví Středočeského kraje.