Kontaktní osoby

Ing. Libuše Přibylová
tel: 257 280 423
email: pribyloval@kr-s.cz

Důležité dokumenty 2016

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č.115-20/2015/ZK ze dne 7. 12. 2015 schválilo Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání.

Dne 25. dubna 2016 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje přidělení dotací ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání.

Úspěšní žadatelé mohou níže nalézt ke stažení veškeré podklady a důležité dokumenty pro příjemce dotací ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání pro rok 2016. Smlouvu o poskytnutí dotace připravuje Odbor regionálního rozvoje, žadatelé ji nevyplňují.

Dokumenty ke stažení

Důležité dokumenty 2015

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č.115-14/2014/ZK ze dne 8.12.2014 schválilo Tematická zadání pro dotační řízení Středočeského kraje v roce 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č.007-15/2015/ZK ze dne 23.2.2015 schválilo Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání.

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č.006-18/2015/ZK ze dne 7.7.2015 projednalo poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeských fondů.

Dokumenty ke stažení

Informace

Zpět Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání.

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 115-20/2015/ZK ze dne 7. 12. 2015 vyhlašuje hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání.

 

Žádosti o dotace je možné podávat v termínu

od 14. ledna 2016 od 9 hodin do 1. února 2016 do 16 hodin.

 

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat zároveň:

 

  • v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese

            http://dotace.kr-stredocesky.cz, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí,

- žádost musí být ve stavu ŽÁDOST PODÁNA 

 

  • v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, a to včetně povinných příloh, žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí.

 

1) Žadatel může podat pouze jednu žádost do každého fondu.

2) Žadatel může na danou Akci/Projekt podat žádost pouze do jednoho fondu.

Důležité dokumenty ke stažení jsou uvedeny pod záložkou:

Důležité dokumenty 2016, Dokumenty ke stažení.