Aktuality

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

rádi bychom Vás informovali, že i v letošním roce bude vyhlášen Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání: „Podpora sociálních služeb“ a „Podpora sociálních aktivit“. Předpokládáme, že Program bude vyhlášen v březnu 2024 a žádosti o dotaci se budou podávat v dubnu 2024. Protože může dojít k případným změnám, prosíme Vás o průběžné kontrolování webových stránek.

Děkujeme za pochopení.

 

STŘEDOČESKÝ HUMANITÁRNÍ FOND 2023: TÉMATICKÉ ZADÁNÍ "PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB" A "PODPORA SOCIÁLNÍCH AKTIVIT"

Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání: „Podpora sociálních služeb" a „Podpora sociálních aktivit"  (viz přílohy v dokumentech ke stažení 2023).

V návaznosti na Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 027-20/2022/ZK ze dne 28. 11. 2022 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání: „Podpora sociálních služeb" a „Podpora sociálních aktivit".

Žádosti o dotaci je možné podávat v termínu od 11. ledna 2023 od 9:00 hodin do 26. ledna 2023 do 14:00 hodin.

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat dle „Metodického pokynu".  

Žadatel smí v daném roce podat jednu žádost z Tematického zadání dle tohoto Programu 2023.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Kateřinu Beránkovou, tel. 257 280 320, e-mail berankovak@kr-s.cz