Aktuality

Středočeský Humanitární fond 2024: tematické zadání: „Podpora sociálních služeb" a „Podpora sociálních aktivit" 

 

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání: „Podpora sociálních služeb" a „Podpora sociálních aktivit" 

 (viz přílohy v dokumentech ke stažení 2024) 

V návaznosti na Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 054-31/2024/ZK ze dne 26. 02. 2024 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání: „Podpora sociálních služeb“ a „Podpora sociálních aktivit“. 

Žádosti o dotaci je možné podávat v termínu od 10. dubna 2024 od 9:00 hodin do 25. dubna 2024 do 14:00 hodin

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat dle „Metodického pokynu".   

Žadatel smí v daném roce podat jednu žádost z tematického zadání Podpora sociálních aktivit a až dvě žádosti z tematického zadání Podpora sociálních služeb, dle Programu 2024. 

V případě dotazů kontaktujte Ing. Kateřinu Beránkovou, tel. 257 280 320, e-mail berankovak@kr-s.cz.