Agregátor obsahu

Zpět Bezpečnostní rada kraje projednala aktuální témata a seznámila se se Závěrečnou zprávou o hodnocení krizové situace v kraji v souvislosti se zvládáním uprchlické vlny

 

Na Krajském úřadu dnes zasedala Bezpečnostní rada Středočeského kraje. Hovořilo se jednak o aktuálních tématech, jako je například stav zajištění ubytovacích kapacit pro ukrajinské uprchlíky nebo o nákazové situaci v chovech drůbeže ve Středočeském kraji. Členové rady projednali také souhrnné informace z oblasti zdravotnictví, armády nebo policie. 

Členové bezpečnostní rady vzali na vědomí informace o stavu zajištění ubytovacích kapacit a udělení dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny. Aktuálně se na území České republiky nachází 368 353 osob s dočasnou ochranou, z čehož je ve Středočeském kraji 50 393 osob. Prostřednictvím KACPU bylo ve Středočeském kraji ubytováno celkem 3 617 osob. Středočeský kraj má uzavřen smluvní vztah s 296 provozovateli, kterým je vyplácen kompenzační příspěvek za ubytování ukrajinských uprchlíků. Od 1. července došlo v souvislosti s novelou zákona Lex Ukrajina k úpravám podmínek ubytovávání pro uprchlíky z Ukrajiny. Středočeský kraj nadále zajišťuje kapacity pro bezplatné ubytování, a to pro zranitelné osoby a uprchlíky, kteří obdrželi dočasnou ochranu před méně než 150 dny.

V souvislosti se zvládáním uprchlické vlny po invazi Ruské federace na Ukrajinu byla přednesena Závěrečná zpráva o hodnocení krizové situace v kraji – nouzového stavu, vyhlášeného za časové období od 4. března 2022 do 30. června 2022. Za uvedené období přesáhl počet příchozích hovorů na tísňovou linku KOPIS číslo 8 650. Na informační linku volalo více než 5170 osob. Ve Středočeském kraji došlo ke 337 událostem, které řešili členové IZS a 4 969 osob bylo těmito složkami transportováno do zdravotnických zařízení. „Rok 2022 byl výrazně poznamenán něčím, co jsme si neuměli nebo nechtěli představit. Válka na Ukrajině k nám přivedla stovky tisíc uprchlíků, z nichž velká část našla nové zázemí právě i ve Středočeském kraji. Z řešení covidu jsme tak v mžiku přeskočili do krize uprchlické, kterou jsme díky úzké spolupráci všech bezpečnostních složek úspěšně zvládli. Všem za jejich nasazení nejen v období nouzového stavu velice děkuji,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.  

Bezpečnostní rada dále například projednala aktualizaci Havarijního plánu Středočeského kraje, se kterou přítomné seznámil ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a vzala na vědomí informaci vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje k aktualizaci Plánu pokrytí území Středočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby. Bezpečnostní rada projednala rovněž plánované krajské cvičení složek IZS, které se uskuteční v říjnu v Berouně.

Ředitel Krajské veterinární správy současně přítomné seznámil s aktuální nákazovou situací ve středních Čechách. Upozornil zejména na nezbytnost dodržovat pravidla biologické bezpečnosti v chovech drůbeže a na nutnost je chránit před kontaktem s volně žijícími vodními ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy v chovech drůbeže. V současné chvíli z důvodu podzimní migrace vodních volně žijících stěhovavých ptáků opět v Evropě hrozí zvýšené riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže. Zároveň je nezbytné, aby chovatelé domácích prasat dodržovali pravidla biologické bezpečnosti, především ve vztahu možnému průniku divokých prasat do chovatelských zařízení a lovu této zvěře. Největšími riziky je pokračující vlna ptačí chřipky a současně takzvaný africký mor prasat.