Agregátor obsahu

Zpět Preventisté hovořili i o uprchlické krizi

Účastníkům přednášela celá řada odborníků z řad Policie ČR, ministerstva vnitra anebo vysokých škol a firem. „Hovořili jsme o prevenci v kyberprostoru, kdy své poznatky přednesla Lucie Kosová z ministerstva vnitra, dále jsme mluvili o souvisejících trendech v oblasti radikalizace a extremismu, přičemž tuto část odprezentoval policejní specialista a vysokoškolský pedagog z ČVUT Lukáš Vilím. Dále jsme se zaměřili na sportovní utkání a divácké násilí a řekli si, jak souvisí s bezpečností občanů ve městech a obcích, neboť většina chuligánských bitek se odehrává ve Středočeském kraji, poněvadž cestují za cílovou fotbalovou destinací z hl. města Prahy. V tomto případě hovořili Kamila Muziková Vávrová a Martin Hrinko z VŠ Cevro Institut,“ představil část programu Filip Gundza, vedoucí oddělení prevence kriminality Krajského úřadu SČK, s tím, že na přetřes přišlo i téma nárůstu kriminality mládeže v obchodních domech.

Hovořilo si o uprchlické krizi a jejím dopadu na bezpečnost. Příspěvek přednesl kpt. Vít Boček z policejního odboru centrální analytiky úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. V tomto případě nechyběly ani rozhovory s organizátory humanitární pomoci zajišťované pro Ukrajinu, Josefinou Šjutevovou a Janem Muzikou ze společnosti Inpos.

A protože s bezpečností úzce souvisí technologie a standardizace některých bezpečnostních procesů, Asociace bezpečná škola ústy svého prezidenta Libora Sladkého připomněla technické možnosti ochrany škol či domovů pro seniory. Své poznatky k tématu přidali Tomáš Koníček, nezávislý bezpečnostní expert a Ivo Kolář, technik ze společnosti Euroalarm.

„Na závěr, po výčtu extrémně narůstající bezpečnostních hrozeb, Jitka Sladká z Asociace bezpečná škola, uvedla, jakým způsobem je možné se na dané hrozby připravit, např. stále aktuálnější hrozba aktivního střelce, resp. šíleného útočníka. Jde o formu systematické přípravy a metod, které jsou v souladu s taktickým zásahem Policie ČR. My jsme přednesli aktuální statistiky, porovnání, vize a cíle v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality v rámci Středočeského kraje,“ informoval Filip Gundza.