Agregátor obsahu

Zpět Kraj chce znát přesnější data o návštěvnosti jednotlivých lokalit

V rámci podpory marketingu cestovního ruchu schválili krajští radní zajištění analýzy návštěvnosti Středočeského kraje a jeho turistických oblastí s využitím GSM dat od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. za 1,1 milionu korun. Realizací celého projektu je pověřena Středočeská centrála cestovního ruchu.

Středočeský kraj prostřednictvím centrály cestovního ruchu propaguje turistické cíle regionu a podporuje udržitelný cestovní ruch. Analýza návštěvnosti přinese přesnější data, věří radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „ Naším cílem je získat ucelený a realistický obraz o počtu příjezdů a přenocování turistů a návštěvníků na území Středočeského kraje, v hlavních turistických oblastech i v menších turistických lokalitách. Analýza návštěvnosti na základě tzv. zbytkových dat mobilních operátorů je v současné době jednou z nejpřesnějších metod, díky získaným údajům tak budeme mít přesnější data o počtu návštěvníků na jednotlivých místech Středočeského kraje, což nám pomůže jednak přesněji zacílit reklamní kampaně, ale také vyvářet relevantní podpůrné programy pro rovnoměrný a udržitelný rozvoj   cestovního ruchu.“ Analýza bude provedena pro Středočeský kraj a jeho turistické oblasti, včetně definování přesahu do okolních krajů, za rok 2022 a 2023. Nabídku předložila v rámci výběrového řízení společnost T-Mobile Czech Republic a.s., která má se zpracováním obdobných analýz na území ČR dlouholeté zkušenosti. Celková cena zpracování analýzy návštěvnosti je 1,1 milionu korun včetně DPH.

Data bude mít kraj k dispozici ve čtvrtletních intervalech, přičemž poslední část analyzovaných dat bude dodána nejpozději do konce března 2024.


© foto SCCR