Agregátor obsahu

Zpět Středočeský kraj spustil nový webový portál. Přinese ještě větší transparentnost

Středočeský kraj dnes představil zcela nový webový portál, který kromě nových funkcí a uživatelsky přívětivějšího prostředí, nabídne ještě více informací o činnosti krajské rady. Nově budou například zveřejňovány veškeré materiály z jednání Rady Středočeského kraje, čímž veřejnost získá ještě větší přehled o aktuálně projednávaných tématech. Krajský web naleznou návštěvníci nově na jednoduché doméně www.stredoceskykraj.cz.

Středočeský kraj dlouhodobě klade důraz na maximální otevřenost úřadu. Nové řešení webového portálu umožňuje z hlediska technických vlastností zásadně vyšší míru modifikací, než tomu bylo v případě původních stránek. Nový portál naleznou návštěvníci na unikátní doméně www.stredoceskykraj.cz, místo původní adresy www.kr-stredocesky.cz. „Doménu se podařilo získat od držitele, který ji měl několik let zaregistrovanou. Nový web je další část splnění slibu občanům,  že úřad maximálně otevřeme veřejnosti. Proto s novým webem budeme zveřejňovat nejen podkladové materiály na zastupitelstvo, ale rovněž i materiály k jednání rady. V porovnání s ostatními kraji se jedná ojedinělý krok, který přispěje k možnosti ještě větší kontroly veřejnosti a zároveň ke zvýšení informovanosti občanů,“ vysvětluje středočeská hejtmanka Petra Pecková. 

Ke zvyšování transparentnosti dochází kontinuálně od nástupu krajské koalice v roce 2020. „Od té doby například zveřejňujeme veškeré smlouvy nad 10 000 Kč či publikujeme platy a odměny vedoucích pracovníků úřadu, ale i všechny smlouvy DPČ a DPP. Veřejnosti je k dispozici už dva roky také můj on-line pracovní kalendář hejtmanky, ve kterém mohou občané získat informace o pracovním programu a plánovaných jednáních. V neposlední řadě zajišťujeme živý přenos ze všech jednání krajského zastupitelstva, ale i předchozí jednání na záznamu.“ dodává hejtmanka Pecková. 

Za účelem zefektivnění nového webu byla provedena také obsahová analýza dosavadní verze krajského portálu. „Díky podrobné obsahové analýze došlo ke zjednodušení a uspořádání struktury nového portálu. V této souvislosti jsme provedli také takzvaný tree testing, tedy testování navigace a menu zadáváním vyhledávacích úkolů. V neposlední řadě byla využita metoda teplotních map, která popisuje chování návštěvníka webu, což nám při tvorbě nového portálu také pomohlo,“ přidává podrobnosti předseda Komise pro ICT a digitalizaci Tomáš Zmuda. 

Nový krajský web běží na platformě Liferay 7.3. Jeho podoba je inspirována standardizovanou vládní předlohou dle design systému Gov.cz, který původně vychází ze základních principů vládních webů Velké Británie. „Jsme prvním krajem, který design systém při tvorbě nového webu použil, čímž jsme jednoznačně ušetřili stovky tisíc korun za výrobu grafické šablony,“ dodává Tomáš Zmuda. 

Kromě nových funkcionalit přinášíme zásadně přívětivější uživatelské prostředí. „Při vývoji nového webu jsme také kladli velký důraz na systém vyhledávání. Ten totiž nebyl v případě stávajícího webu optimální a mnohdy nezobrazoval požadované výsledky hledání. Nyní díky optimalizovanému systému a takzvanému štítkování článků naleznou občané požadované informace mnohem rychleji,“ doplňuje vedoucí oddělení digitalizace Ondřej Šimíček. 

Aby byl přechod na nový web uživatelům i návštěvníkům co nejvíce usnadněn, bude aktuálně v provozu také dosavadní verze na doméně kr-stredocesky.cz. Ke kompletnímu přechodu do nového prostředí dojde již na začátku března. „Věříme, že se nový web bude uživatelům líbit, současně i my oceníme jakékoli připomínky na zlepšení. Nápady a podněty tak mohou lidé zasílat na email, který je na webu k tomuto účelu zveřejněn,“ uzavírá hejtmanka Pecková. 

Záznam dnešní TK je k dispozici zde.

www.stredoceskykraj.cz