Agregátor obsahu

Zpět Začíná se pracovat na obchvatech Hořovic a Čelákovic, rozjedou se archeologické průzkumy

Přípravy silničních obchvatů Hořovic a Čelákovic se posouvají do další fáze. Radní na svém dnešním zasedání schválili smlouvy o koordinaci mezi Krajskou správou a údržbou silnic a Ústavem archeologické památkové péče středních Čech. Kraj předpokládá, že průzkumy by měl vyjít na celkových 8,5 milionu korun.

Obchvaty Hořovic a Čelákovic jsou o krok blíže realizaci. Mohou se rozběhnout archeologické průzkumy, které výstavbě obvykle předchází. Radní na svém dnešním zasedání schválili patřičné znění smluv mezi Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS) a Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech (ÚAP). „Smlouvy o koordinaci je nezbytné uzavřít z důvodu příprav archeologických výzkumů, které budou vědecko-výzkumnými projekty ÚAP a budou navazovat na historicky provedené záchranné archeologické výzkumy v blízkosti zkoumaných lokalit,“ vysvětluje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Uzavření smluv umožní ÚAP prozkoumání části katastrů v místech budoucích obchvatů pro dokumentaci případných archeologických nálezů. V případě Hořovic jde přeložky silnic II/114 a II/117, u Čelákovic jde o silnici II/245.

Kraj předpokládá, že celkové náklady na průzkum budou ve výši 8,5 milionu korun, vč. DPH, přičemž 4,5 milionu korun by mělo jít na projekt u Hořovic, zbytek na obchvat Čelákovic. Skutečné náklady však budou zpřesněny po odtěžení zeminy.

Stavby jako takové by se měly rozběhnout v letech 2024–2025, hotové by měly být do roku 2026.


ilustrační foto