Agregátor obsahu

Zpět Zastupitelé: Spojnice průmyslové zóny, automobilky a velké křižovatky u Kosmonos bude hotová příští rok

Dříve avizované zlepšení dopravní dostupnosti průmyslové zóny Plazy a automobilky ŠKODA AUTO má za sebou další krok. Krajští zastupitelé na svém dnešním zasedání odsouhlasili uzavření smlouvy o spolupráci mezi Krajskou správou a údržbou silnic a zdejším investorem. Součástí je totiž závazek dostavby silnice propojující silnici do Jičína, průmyslový areál a budoucí mimoúrovňovou křižovatku u dálnice D10 u Kosmonos.

Výstavba silničního propojení průmyslového areálu Plazy s areálem automobilky ŠKODA AUTO a budoucí mimoúrovňovou křižovatkou u Kosmonos se opět o něco přiblížila. Zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili uzavření smlouvy o spolupráci. „Předmětem smlouvy je koordinace rozvoje průmyslových zón v Kosmonosech, kde jsou investory společnosti ARVALIS a ŠKODA AUTO. „Po dostavbě silnice se obecně zlepší dopravní situace a zároveň bude zajištěna plynulost a bezpečnost silničního provozu. Uleví se nejen logistice automobilky, ale budou ji moci využívat i občané našeho kraje,“ konstatuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Akce je součástí aktualizovaného usnesení Vlády ČR z listopadu 2020, kdy kabinet přijal ujednání o porozumění s automobilkou a návrh zabezpečení investiční přípravy zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury v Mladé Boleslavi a ve vrchlabském regionu.

Konkrétně jde o prodloužení silnice III/0164, která vede od silnice z Mladé Boleslavi do Sobotky do areálu Plazy. Odtud později povede k nově vystavěnému silničnímu mostu Laurina a Klementa a dále k připravované mimoúrovňové křižovatce nad dálnicí D10 u Kosmonos. Tu vybuduje Ředitelství silnic a dálnic. Most naopak postavila automobilka.

Kraj předpokládá, že silniční propojku dokončí na konci příštího roku. „Naopak termín zahájení je závislý na zajištění majetkových práv k pozemkům. Budeme muset například zajistit zpracování všech stupňů projektové dokumentace, investorskou přípravu a výstavbu. Stavba, která je v gesci Středočeského kraje, vyjde na skoro 135 milionů korun a bude hrazena ze Státního fondu dopravní infrastruktury na základě usnesení vlády – je jednou ze součástí komplexního dopravního řešení v oblasti Mladé Boleslavi,“ říká Karel Bendl .

Výstavba komunikace bude stavebně rozdělena do dvou etap. Nejdříve se začal připravovat úsek od nového mostu do areálu v Plazech. Ve druhé etapě se most napojí na mimoúrovňovou křižovatku.

© foto ŠKODA AUTO