Agregátor obsahu

Zpět Zastupitelé schválili 3 žádosti o dotaci za necelý milion korun ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů

Středočeští zastupitelé dnes schválili celkem 3 žádostí o dotaci z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021 + a NIP. Dotace jsou poskytovány obcím, příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům se sídlem ve Středočeském kraji, a to na včasnou přípravu projektů.

Mezi žadatele se rozdělí necelý milion korun, přičemž se jedná o projekty týkající se vodovodní a kanalizační infrastruktury, revitalizaci veřejného prostranství a oblasti školství. „Dotace jsou v současné době poskytovány na projektovou přípravu. Našim cílem je, aby obce a města měly co nejvíce připravených projektů a mohly žádat o finanční prostředky z budoucích dotačních titulů,“ vysvětluje náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Nejvyšší dotace, a to 540 000 Kč je určena na technický projekt Svazkové školy pod Skalkou, druhou žádostí z oblasti revitalizace veřejného prostranství je projektová dokumentace polyfunkčního areálu v obci Řepín (200 000 Kč). Shodně o 200 000 žádá Červený Újezd. Konkrétně na projektovou dokumentaci stavby dešťové kanalizace a retenční nádrže.


© foto vizualizace Svazková škola pod Skalkou