Agregátor obsahu

Zpět Obce mohou od července žádat o návratnou finanční výpomoc od kraje

Návratná finanční výpomoc je určena na náročné projekty, na které je pro obce těžké najít dostatek peněz z rozpočtu. Zastupitelé schválili nová Pravidla, podle kterých budou obce moci podávat žádosti od 1. července 2024 do 13. prosince 2024.

„Na žádosti o návratnou finanční výpomoc bude vyčleněno 20 milionů Kč, přičemž maximální výše žádosti činí 4 miliony korun. Malé obce do 3 000 obyvatel budou moci žádat od 1. července 2024 do 13. prosince 2024 prostřednictvím aplikace eDotace , a to na předfinancování projektu spolufinancovaného z fondů EU/EHP nebo z národních zdrojů,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Zastupitelé také schválili žádost o individuální o individuální návratnou pomoc obci Chocerady. Chocerady na Benešovsku získají od kraje individuální návratnou pomoc ve výši 4 miliony korun na projekt zaměřený na snížení energetické náročnosti školní kuchyně v rámci kompletní rekonstrukce zařízení, spotřebičů a stavební části prostor v Základní a Mateřské škole Chocerady.  Celkové náklady projektu činí 16,5 milionu korun, přičemž projekt je podpořen z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 částkou přesahující 8 milionu korun.