Agregátor obsahu

Zpět Kraj podpoří prezentaci tvorby Karla Čapka v Itálii a spolupráci se studenty ČVUT při adaptaci berounského muzea

 

Prezentace výstavy Památníku Karla Čapka pořádané k příležitosti „100. výročí vydání Italských listů Karla Čapka“ v Itálii nebo spolupráce se stavební fakultou ČVUT na adaptaci berounského Muzea Českého krasu. To jsou příklady dvou ze čtyř rozvojových projektů celkem tří příspěvkových organizací, které kraj podpoří částkou 440 tisíc korun. Podporu schválila krajská rada.

Na připravovanou výstavu pořádanou k příležitosti „100. výročí vydání Italských listů Karla Čapka,“ jejímž obsahem bude kontext Italských listů Karla Čapka a jejich reflexe v Itálii, kterou připravuje Památník Karla Čapka, schválila rada příspěvek 135 tisíc korun.  Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda popisuje místa, kde bude tato výstava prezentována: „ Výstava bude graficky i obsahově navazovat na loňskou výstavu „Robot v díle Karla Čapka“, která se v rámci českého předsednictví v Bruselu setkala s opravdu velkým ohlasem.  Výstava pořádaná u příležitosti 100. výročí vydání Italských listů bude představena v rámci hudebního festivalu „Umbria Music Festival International“ konaného na konci října 2023 v italském městě Perugia. Na dobovou reflexi Itálie v díle Čapka se zaměří také studenti střední školy v italském městě Terni. Na přelomu října a listopadu 2023 bude výstava k vidění také v Praze v prostředí Italského kulturního institutu.“

Příspěvek 200 tisíc korun pak rada kraje schválila na projekt Muzea Českého krasu, které hodlá spolupracovat se stavební fakultou ČVUT na plánované adaptaci berounského muzea. „ Spolupráce se studenty ČVUT se osvědčila již při hledání expozičního řešení Hrabalovy chaty. Proto vítáme záměr Muzea Českého krasu oslovit studenty s cílem nalezení moderního architektonického řešení muzejního komplexu, které propojí původní historický objekt s novou futuristickou přístavbou v zázemí současného muzea. Komplex by měl vytvářet vyváženou kompozici „starého“ s „novým“. Měl by také splňovat všechny současné požadavky na moderní provoz muzea se zaměřením nejen na prezentaci muzejních sbírek, ale i na práci s mládeží a širokou veřejnost,“ vysvětluje radní Švenda. Projekt bude zpracován studenty v rámci zimního semestru školního roku 2023/2024.

Radní podpořili rovněž přípravu katalogu k výstavě Ludvík Kuba aneb neseď na dvou židličkách, který připravuje Polabské muzeum ke stejnojmenné výstavě, která je pořádána k 160. výročí narození malíře Ludvíka Kuby. Posledním podpořeným projektem je Dožínková slavnost 2023 Polabského muzea pořádaná ve skanzenu v Přerově nad Labem.