Agregátor obsahu

Zpět Další krajské školy mají projekty na snižování energetické náročnosti a zkvalitnění podmínek pro výuku, rada je podpořila

Téměř 87 milionů korun získají tři krajské střední školy na své projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Integrovaného regionálního operačního programu. Dvě školy řeší snížení energetické náročnosti budov, tedy zateplování, výměnu oken, instalaci větrání s využitím tepla z odpadního vzduchu a podobně. Jedna škola se zaměřuje na zkvalitnění podmínek pro teoretickou i praktickou výuku.

O peníze na předfinancování a kofinancování projektů spolufinancovaných z EU/EHP požádaly Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav, SPŠ Mladá Boleslav a Střední škola designu a řemesel Kladno. „Krajské školy se snaží pracovat na tom, aby budovy byly v co nejlepším stavu a jejich provoz byl hospodárný. Každý projekt zaměřený na snižování energetické náročnosti samozřejmě vítáme, protože do budoucna přinášejí významné úspory za energie. I proto jsme dnes žádosti škol o předfinancování a kofinancování na radě schválili. Dlouhodobě podporujeme i zkvalitnění podmínek pro teoretickou i praktickou výuku z různých dotačních zdrojů,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. 

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav realizuje dva projekty za více než 152 mil. Kč. První se týká výměny původních oken a dveří a osvětlovacích těles a zateplení stropu nad posledním podlažím. Součástí je i rekonstrukce rozvodů elektřiny. Druhý projekt je zaměřen na instalaci nuceného rovnotlakého větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Škola nyní dostane od Středočeského kraje další část spolufinancování ve výši 14,6 mil. Kč.

Druhým žadatelem o finance byla Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, která se ve dvou projektech za téměř 154 mil. Kč také zaměřila na snížení energetické náročnosti budovy. První projekt spočívá ve výměně původních oken a dveří, v zateplení části plochých střech budovy a stropu nad posledním podlažím a výměně zdroje vytápění. Druhým projektem SPŠ Mladá Boleslav je instalace nuceného rovnotlakého větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Škola dostane od Středočeského kraje další část spolufinancování ve výši 59,5 mil. Kč.

Střední škola designu a řemesel Kladno žádala o 12,8 mil. Kč na realizaci projektu IROP „SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky“. Předmětem projektu je vytvoření nových odborných učeben, dílen a laboratoří na úseku teoretické a praktické výuky a jejich vybavení moderními technologiemi, prvky a pomůckami, které přispějí ke zvýšení kvality vzdělávání. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 51,9 mil. Kč.


© foto pexels.com