Agregátor obsahu

Zpět Do krajských škol míří dalších 82,6 milionu korun na nové vybavení a obnovu učeben

Krajské střední školy čeká další modernizace. Na zlepšování podmínek pro výuku uvolní Kraj ze svého rozpočtu dalších 45 milionů korun. Kromě toho začne obnova vybavení na Střední škole designu a řemesel v Kladně. Ta přijde na 37,6 mil. Kč.

Radní dnes schválili dalších 20 projektů v celkové hodnotě 45 milionů korun na zlepšování podmínek pro výuku. Kraj v letošním roce na takzvané „inovace do škol“ rozdělil pro střední školy už 80 milionů korun. Peníze poslouží například na moderní zařízení pro výuku odborných předmětů, nové laboratoře nebo počítačové učebny. „S finanční podporou na vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky jsme začali v roce 2021.  Od té doby jsme na inovace ve školách a školských zařízeních poskytli už zhruba 300 milionů korun. Dnes projednávané projekty se týkaly nejen modernizace a obnovy počítačových učeben, ale i vybavení pro budoucí kadeřnice, automechaniky, strojírenské obory a podobně. Je na každé škole, aby posoudila, jaký projekt ji posune dál, přiláká nové žáky a přispěje k celkovému zvýšení kvality výuky a školy obecně,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a školství Milan Vácha.

Např. SOŠ a SOU Hořovice připravuje reprodukci strojního parku pro praxi a odborný výcvik. Konkrétně jde o tříosé CNC obráběcí centrum včetně řídícího systému a základního vybavení zásobníkem nástrojů za celkem 4,6 mil. Kč. SOŠ a SOU dopravní v Čáslavi chce za bezmála 4 miliony korun v rámci projektu „Z praxí rovnou do života“ pořídit výukové demonstrační panely ze série automotive (pro sériovou a paralelní diagnostiku a simulátor chyb včetně aktualizovaného softwaru, cvičné vozidlo kategorie N3, pomůcky pro maturitní obor Požární ochrana jako jsou bourací nástroje, cvičná stěna, přejezdový můstek, benzínová elektrocentrála, protichemické obleky a podobně). Modernizaci chemické laboratoře chystá mladoboleslavské gymnázium Dr. Josefa Pekaře a také SOŠ a SOU Jílové u Prahy. Každý projekt vychází zhruba na 2,5 milionu korun.

Modernizaci chystá i Střední škola letecké a výpočetní techniky Odolena Voda. Ta ale bude hrazena z prostředků IROP. Jde o projekt na vybudování nových odborných a jazykových učeben. Počítá se i s rekonstrukcí vnitřní konektivity školy. Rada dnes schválila kofinancování přípravy projektu. Konkrétně jde o příspěvek ve výši 460 000 korun na zpracování projektové dokumentace. Předmětem projektu je modernizace pěti odborných učeben, vybudování otevřené učebny včetně venkovní učebny a souvisejícího zázemí pro výuku. „Střední škola letecké a výpočetní techniky nabízí učební i maturitní obory zaměřené na oblast letectví a IT. Její absolventi se uplatňují jak v civilní, tak ve vojenské letecké dopravě. Stejně jako v jiných oborech, i tady jde vývoj rychle dopředu, a proto je potřeba podporovat modernizaci učeben a vybavení,“ uvedl Milan Vácha. Součástí projektu budou i bezbariérová řešení a rekonstrukce vnitřní konektivity školy, která nyní neodpovídá moderním technickým parametrům.

Obnova vybavení čeká i Střední školu designu a řemesel Kladno. Rada dnes schválila výsledky veřejné zakázky na dodavatele vybavení. Modernizace se bude týkat odborných učeben, šicích dílen, tesárny, truhlárny, chemické laboratoře a vnitřní i vnější konektivity školy. Celková hodnota zakázky je 37,6 mil. korun. Na financování škola využije dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a spolufinancování z krajského rozpočtu ve výši 3,76 mil. Kč.