Agregátor obsahu

Zpět Dvě školy chystají modernizaci odborných učeben

 

Na Krajském úřadu dnes zasedala Bezpečnostní rada Středočeského kraje. Hovořilo se jednak o Krajské střední školy plánují další stavební úpravy. Radní dnes schválili vyhlášení veřejných zakázek na úpravy odborných učeben na Gymnáziu J. S. Machara v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a v SOU Nové Strašecí.

„Odborné učebny potřebují průběžně modernizovat. Někde je vhodné změnit dispoziční řešení, jinde jde o stavební úpravy nutné pro optimální provoz učebny při výuce. Školy se současně snaží využít příležitosti a při jedné stavební akci rovnou zajistit například i bezbariérové úpravy. Peníze na projekty jdou částečně z evropských fondů a částečně je financuje kraj ze svého rozpočtu ,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem — Stará Boleslav chystá stavební úpravy učeben pro výuku chemie a jazyků. Počítá se i s úpravami odborné polytechnické učebny, serverovny a odborné dvojučebny ICT, která se přemění na jednu velkou odbornou učebnu ICT. Současně bude provedena úprava přístupové cesty a vstupní branky do areálu na bezbariérovou a pořízeny i dva schodolezy zabezpečující bezbariérovost příslušných prostor. Předpokládané náklady jsou zhruba 10,5 milionu korun.

SOU Nové Strašecí připravilo projekt na kompletní přestavbu ocelové haly, která nyní slouží pro odbornou praktickou výuku svařování, pro skladování materiálu a také jako garáž a kotelna. Plánovanými stavebními úpravami má být rozšířena svařovna, která má být nově doplněna i o prostory určené pro odbornou výuku ovládání CNC strojů a odpovídající hygienické zázemí. Předpokládané náklady jsou zhruba 30 milionů korun.


© foto Gymnázium J. S. Machara