Agregátor obsahu

Zpět Rada kraje schválila další finance do školství, výcvikové středisko pro hasiče bude mít jídelnu

Do středočeského školství míří další peníze. Jde o finance na nákupy vybavení, opravy a rekonstrukce. Dohromady rada schválila akce za bezmála 19 milionů korun.

„Schválili jsme finance jak na velké stavební akce, tak na drobné opravy, úpravy nebo na nákup vybavení. Není rozhodující, z jaké položky rozpočtu peníze jdou. Podstatné je, že pokračujeme ve vylepšení prostor pro výuku nebo pro důležité zázemí školy, jako jsou například školní kuchyně,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Benešovskou zemědělskou školu čeká komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu. Náklady na akci jsou bezmála 14,6 milionu korun. Stavební práce budou zahájeny v dohledné době.

Celkem 2,2 mil. korun využijí středočeské krajské školy ze svých fondů investic. Radní jejich návrhy podpořili bez výhrad. O schválení žádostí tentokrát požádalo 9 krajských škol. Jednou z největších investic je financování nákupu gastrovybavení pro školní výdejnu v objektu Hasičského výcvikového centra v ulici Unhošťská v Kladně. SOŠ a SOU Kladno Dubská chce za 900 000 Kč pořídit jídelní výdejní vozíky, chladící skříně, stoly, profesionální mikrovlnnou troubu a další vybavení. Zřízení jídelny pro žáky a vyučující v hasičském výcvikovém centru, které není součástí hlavní budovy školy, schválila rada kraje letos v březnu. Také Střední zemědělská škola Rakovník chce investovat do školní kuchyně. Ta v současné době připravuje stravu pro dvě střední školy (Střední zemědělskou školu a Masarykovu obchodní akademii), speciální školu (střední, základní a mateřskou), církevní školu a domov seniorů, což je celkem 800 jídel denně. Kromě církevní školy se jedná o subjekty, které jsou zřízeny Středočeským krajem. Nyní potřebuje pořídit nový plynový varný kotel za 200 000 korun. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Městec Králové chce zakoupit nový server a modernizovat pracoviště praktického a teoretického vyučování. Kromě toho chce vyměnit dvacet let starý elektrokotel za nový. Škola tak požádala o souhlas s využitím zhruba půl milionu korun z jejího fondu investic.

Další školy budou čerpat peníze na velké opravy a havárie.  Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště Kolín plánuje úpravu prostor pro dvě učebny informačních technologií. Celkové náklady akce budou ve výši 600 000 Kč. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II chystá modernizaci zastaralého stravovacího a docházkového systému mj. v souvislosti s navýšením kapacity školy. Škola zajištuje stravování i pro zdravotnickou školu v Kolíně. Celkové náklady budou ve výši 320 000 korun. SOU Čáslav potřebuje opravit střechu školních dílen, která je v havarijním stavu. Předpokládané náklady jsou odhadovány na 650 000 Kč. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník plánuje drobné havarijní opravy za 300 000 korun. Bude se jednat například o opravu kanalizace ve výdejně stravy, opravu havárie klimatizace nebo výměnu nefunkčního hromosvodu.