Agregátor obsahu

Zpět Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19

Volič, který je z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 omezen na osobní svobodě, tedy je v izolaci, nebo karanténě (dále jen „oprávněný volič“), bude moci ve volbě prezidenta republiky odhlasovat jedním ze tří níže uvedených zvláštních způsobů hlasování. Tato možnost vychází  ze zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 .

Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud byl vydán) a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě. Tímto dokladem může být např. rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování (formuláři čestného prohlášení bude komise disponovat).

 

 1. Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště
 • Ve Středočeském kraji bude zřízeno volební stanoviště pro každý okres (celkem tedy 12 volebních stanovišť).
 • Umístění volebních stanovišť: www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-prezidenta-2023
 • U volebního stanoviště může odhlasovat oprávněný volič, který má v okrese, pro který je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu nebo hlasuje na voličský průkaz. 

I. kolo volby

 • Oprávněný volič bude moci tento způsob hlasování využít: 
 • ve středu 11. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

 

II. (případné) kolo volby

 • Oprávněný volič bude moci tento způsob hlasování využít: 
 • ve středu 25. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

 

 1. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

 

I. kolo volby

 • Oprávněný volič, který bude chtít hlasovat tímto způsobem, musí nejpozději do čtvrtka 12. ledna 2023 do 20:00 hodin telefonicky nahlásit Krajskému úřadu Středočeského kraje ( telefonní číslo bude zveřejněno dne 02.01.2023), že žádá příjezd komise pro hlasování.
 • Komise pro hlasování bude navštěvovat oprávněné voliče:
 • v pátek 13. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a 
 • v sobotu 14. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

II. (případné) kolo volby

 • Oprávněný volič, který bude chtít hlasovat tímto způsobem, musí nejpozději do čtvrtka 26. ledna 2023 do 20:00 hodin telefonicky nahlásit Krajskému úřadu Středočeského kraje, že žádá příjezd komise pro hlasování.
 • Komise pro hlasování bude navštěvovat oprávněné voliče
 • v pátek 27. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a 
 • v sobotu 28. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
 • Příslušnost krajského úřadu se řídí podle místa, kde oprávněný volič tráví izolaci/karanténu (voličský průkaz se nevyžaduje; oprávněný volič jej však odevzdá komisi pro hlasování, byl-li mu vydán).  
 1. Hlasování při uzavřeném pobytovém zařízení
 • Pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavření zařízení (např. zdravotnického zařízení) na území kraje, bude do nich vyslána komise pro hlasování.
 • Tento způsob hlasování bude moci využít oprávněný volič, který je klientem nebo pracovníkem uzavřeného pobytového zařízení

I. kolo volby

 • Komise pro hlasování bude navštěvovat uzavřená zařízení 
 • ve čtvrtek 12. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a 
 • v pátek 13. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 18:00 hodin.


 

II. (případné) kolo volby

 • Komise pro hlasování bude navštěvovat uzavřená zařízení 
 • ve čtvrtek 26. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a 
 • v pátek 27. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 18:00 hodin.
 • Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas) a voličský průkaz (pokud byl vydán).