Agregátor obsahu

Zpět Díky čistírně odpadních vod ušetří Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy až třetinu nákladů za energie

Za účelem dosažení energetických úspor využije Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy sousední čistírnu odpadních vod jako zdroj teplé vody. Úspory nákladů jsou odhadovány kolem 35 %. Celkové náklady na změnu systému vytápění včetně pořízení fotovoltaických jednotek jsou vyčísleny na zhruba 35 milionů, přičemž většina nákladů má být hrazena z dotace Ministerstva životního prostředí.

Energetická krize a končící životnost plynových kotlů byly hlavní důvody, proč začalo muzeum hledat ekologičtější a také úspornější řešení vytápění rozsáhlého komplexu muzejních budov. Ekologické řešení vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „ Při úvahách o ekologičtějším a úspornějším způsobu vytápění bylo zástupcům muzea doporučeno využít jako zdroj teplé vody sousední čistírnu odpadních vod. Navržená technologie tak pomůže jednak muzeu v dosažení výrazných úspor v nákladech na vytápění a dále významným způsobem přispěje k ekologičtějšímu provozu také samotné čistírny, protože odpadní voda vypouštěná do řeky se díky využití tepla v muzeu ochladí a do přírody se vrátí ochlazená voda, která je pro přírodu nejpřirozenější. Naše muzea zkrátka dokáží reagovat na nejmodernější trendy nejen ve výstavnictví, ale také v ekologickém hospodaření.“ Muzeum spravuje celkem 3 areály, kromě roztockého zámku je to také nedaleký areál Braunerova mlýna a pracoviště v Libčicích nad Vltavou. Ve všech třech lokalitách zajišťuje topení celkem 16 plynových kotlů.  Nová ředitelka roztockého muzea Jana Klementová situaci komentuje: „ Všem našim kotlům končí v blízké době životnost. Díky využití ohřáté vody, kterou produkuje čistírna odpadních vod nacházející se v bezprostředním sousedství našeho muzea, fotovoltaice a dalším opatřením, budeme schopni ušetřit až třetinu veškerých nákladů na energie. Jsem ráda, že se naše muzeum stane z energetického hlediska soběstačnějším a ekologičtějším provozem.

Celkové náklady na změnu systému vytápění jsou vyčísleny na zhruba 37 milionů korun, z čehož 2 miliony korun již poskytl Středočeský kraj na projektovou přípravu. V současné době má muzeum zažádáno o dotaci z programu Ministerstva životního prostředí.