Agregátor obsahu

Zpět Kraj poskytne čtyřem krajským knihovnám 4 miliony korun na nákup automobilů pro výkon regionálních funkcí

Krajští zastupitelé schválili přidělení neinvestiční dotace v celkové výši 4 miliony korun pro 4 krajské knihovny. Dotace je určena na nákup automobilů kategorie N1 pro zabezpečení regionálních funkcí knihoven v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a příbramské knihovny Jana Drdy.

Účel dotace vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „ Specifikum Středočeského kraje jako největšího z krajů České republiky se promítá i do regionálního knihovnictví, knihovnická síť ve Středních Čechách čítá více než 800 knihoven. A zatímco v průměru v České republice v rámci regionálního pověření obsluhuje jedna knihovna 62 menších obecních knihoven, průměrný počet obsluhovaných knihoven v rámci Středočeského kraje je 160. Z toho je patrné, že při tak velkém počtu obsluhovaných knihoven je nejen komunikace značně obtížnější, ale také například pro zajištění cirkulace knižního fondu je potřebnost vlastního dopravního prostředku naprostou nezbytností.“

Pro výkon regionálních funkcí a zajištění služeb přímo obsluhovaným menším obecním knihovnám je Středočeský kraj rozčleněn na pět regionů: Benešov, Kladno, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Příbram, přičemž Středočeská vědecká knihovna v Kladně vykonává regionální funkce jak pro kladenský region, tak pro celý Středočeský kraj. Středočeská vědecká knihovna v Kladně je zároveň příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Neinvestiční dotace jsou určeny pro 4 krajské knihovny, pověřené výkonem regionálních funkcí. Jedná se o městské knihovny v Benešově, v Kutné Hoře, v Mladé Boleslavi a o knihovnu Jana Drdy v Příbrami. Regionální funkce pověřených knihoven spočívají zejména v podpoře zajišťování kvalitních knihovnických a informačních služeb v obsluhovaných menších knihovnách, v zajišťování celoživotního vzdělávání pracovníků obsluhovaných knihoven, v budování kvalitního, aktuálního a odborně zpracovaného výměnného knižního fondu a dalších službách.