Agregátor obsahu

Zpět Na budoucím dopravním řešení v okolí Mladé Boleslavi bude kraj spolupracovat se Správou železnic

Budoucí komplexní řešení dopravní obslužnosti ve východní části Mladé Boleslavi získává jasnější obrysy. Radní dnes schválili smlouvu o spolupráci mezi krajem a Správou železnic o koordinaci a rozdělení investic při řešení stavby nového obchvatu Mladé Boleslavi, budování nového nádraží a železniční Bezděčínské spojky, tj. přivedení dráhy z Milovic.

Středočeský kraj bude spolupracovat se Správou železnic na stavbách souvisejících s budoucí výstavbou silničního obchvatu Mladé Boleslavi, nového nádraží Mladá Boleslav východ a budoucí železniční Bezděčínské spojky, která by měla město propojit s Milovicemi a Lysou nad Labem. Radní na svém dnešním zasedání schválili smlouvu o spolupráci mezi krajem a správcem železniční infrastruktury.

„Smlouva řeší koordinaci a rozdělení finančních prostředků mezi nás a Správu železnic při nutném přeložení elektrických sítí vysokého napětí, plynovodu a jeho trasové stanice a uzávěru a výstavbě dvou nadjezdů u Jemníků a pro jednu z cyklostezek,“ jmenuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy s tím, že o vše se postará Krajská správa a údržba silnic (KSÚS).

V rámci finančního dělení kraj zajistí projektovou dokumentaci pro přeložky plynovodu, jeho regulační stanice a trasového uzávěru. Správa železnic se naopak postará o projektovou dokumentaci pro přeložky vedení elektrického napětí, předá kraji projednanou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) pro nadjezdy, kdy KSÚS zajistí její přepracování na dokumentaci pro vydání společného povolení stavby dráhy (DUSP), inženýrskou činnost pro žádost o sloučené stavební povolení, majetkoprávní vypořádání a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS), včetně soupisu prací a rozpočtu. „Správa železnic nám ještě uhradí vynaložené finance na přepracování z DUR na DUSP pro nadjezdy,“ doplňuje Bendl.

Přeložky inženýrských sítí a nadjezdů je rozdělena procentuálně – náklady rozděleny přibližně v poměru 50 % na 50 %.

V případě silničního obchvatu jde o propojení mimoúrovňových křižovatek u Bezděčína a Kosmonos. Nová silnice (prodloužení silnice II/610) by měla být souběžná s dálnicí D10 a propojit budoucí mimoúrovňové křižovatky u Kosmonos a Bezděčína. Cílem je ulevit obyvatelům od nákladní dopravy a například efektivněji řešit dopravní obslužnost zdejších průmyslových zón.