Agregátor obsahu

Zpět Špejchary v Hvožďanech oslavily kulturní dědictví regionu na 7. ročníku Dnů lidové architektury 

Na pestré bohatství našeho vesnického stavitelství na území Středočeského kraje upozorňují již tradičně Dny lidové architektury. Letošní ročník byl zaměřen na typickou vesnickou architekturu - na sýpky a špýchary. Akce věnovaná lidovému stavitelství se uskutečnila v sobotu 12. srpna v areálu historického Špejcharu v obci Hvožďany na Příbramsku. 


Špejchary byly v minulosti velmi důležitými staveními u každého statku. Sloužily pro uchování zrní, a proto byly pečlivě navrhovány, stavěny a zabezpečovány před požárem a krádežemi. Dnes jsou špejchary považovány za kulturní dědictví regionu a jsou často využívány jako muzea nebo turistické atrakce. 


Hvožďany na Příbramsku proto nebyly vybrány k sobotním oslavám náhodou. Místním obyvatelům se společně s vedením obce podařilo před lety uchránit a zachránit architektonický skvost ze 17. století, který se v obci nacházel a chátral Hvožďanský Špejchar. Ten je dnes místem kulturního dění a sousedského posezení v obci. Akce se zúčastnil vedle starostky obce Markéty Balkové i radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda, který Dny lidové architektury Středočeské kraje roku 2023 zahájil a Lucie Cirkva Chocholová, předsedkyně výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch.