Agregátor obsahu

Zpět Středočeský kraj je iniciátorem hledání systémového řešení podpory geoparků

Pozvání od radního Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václava Švendy přijali k diskusi o podpoře geoparků Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu a Václav Žídek, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. Jednání se také účastnila Lucie Cirkva Chocholová, předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje.  Společně diskutovali možnosti systémové podpory geoparků na území tří krajů, zejména pak Geoparku Český ráj UNESCO, který je zároveň nejstarším geoparkem v ČR. 

Ve Středočeském kraji velmi intenzivně vnímáme výjimečný význam geoparků pro turistický ruch, vzdělávání, vědu a výzkum i ochranu přírody a krajiny. Již v loňském roce jsme v rámci Komise Asociace krajů ČR pro cestovní ruch zahájili diskusi o nastavení systémové podpory geoparků, jejíž potřebu, stejně jako nutnost vícezdrojového financování, pociťujeme společně s dalšími aktéry v této oblasti jako naléhavou otázku z hlediska budoucího rozvoje sítě národních geoparků v České republice.“ potvrzuje radní Švenda. 

Geoparky jsou fenoménem, které mají výjimečný význam pro turistický ruch, vzdělávání, vědu a výzkum i ochranu přírody a krajiny daného území.

Na území Středočeského kraje se nacházejí plně nebo jen částečně území tří geoparků, je to Geopark Barrandien, Geopark Kraj blanických rytířů a Globální geopark UNESCO Český ráj. Snahou Středočeského kraje je nalezení shody na společném řešení systému podpory těchto výjimečných územních celků a to nejen mezi našimi třemi kraji, ale následně také v rámci celé České republiky.