Agregátor obsahu

Zpět Tylův dům v Kutné Hoře se dočká rekonstrukce. Rada odsouhlasila vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby

Rada kraje odsouhlasila vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s cílem zrekonstruovat tzv. Tylův dům v Kutné Hoře. Celkové náklady jsou odhadovány na necelých 17 milionů korun, přičemž kraj počítá s financováním z evropských zdrojů. Dokončení rekonstrukce a otevření nové expozice veřejnosti je plánováno v  průběhu roku 2025.

Záměrem plánovaných stavebních úprav je kompletní rekonstrukce objektu, zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky a zajištění energetických úspor. Plánované stavební úpravy komentuje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „ V rámci stavebních úprav bude rovněž zajištěn bezbariérový přístup do vstupní dvorany a přízemních místností. Citlivou revitalizací bude zpřístupněn rovněž dosud nepřístupný prostor původního sklepa s chodbami z přelomu 15. a 16. století.“ Objekt Tylova domu, rodiště, má ve správě České muzeum stříbra, příspěvková organizace Středočeského kraje. „ Jedna z připravovaných expozic přiblíží život a tvorbu slavného rodáka, českého básníka, dramatika, novináře a spisovatele Josefa Kajetána Tyla. S otevřením pro veřejnost se počítá po rekonstrukci celého objektu zhruba v průběhu roku 2025. Druhá expozice bude věnována prvnímu českému dinosaurovi Burianosaurus augustai, jehož zkamenělá stehenní kost byla v roce 2003 nalezena poblíž Kutné Hory. V objektu zrekonstruovaného muzea počítáme s vystavením makety tohoto dinosaura v životní velikosti,“ vysvětluje radní Švenda.

Dosud nevyužitá půdní část objektu bude přestavěna na sdílené edukační prostory pro Vzdělávací institut Středočeského kraje a České muzeum stříbra. Sdílené prostory by měly sloužit dětským i dospělým klientům obou institucí. Adaptace půdního prostoru je momentálně v projektové přípravě. Celkové náklady rekonstrukce objektu jsou odhadovány na necelých 17 milionů korun, přičemž pro financování kraj počítá s využitím evropských fondů.


 

© foto Wikipedie