iFrame

Online simultánní přepis řeči volaného umožňuje osobám s postižením sluchu komunikujícím v češtině plnohodnotně telefonovat. Pomocí tohoto nástroje nově zpřístupňuje své telefonní linky v rámci pilotního provozu této služby také Krajský úřad Středočeského kraje.

Simultánní přepis řeči odstraňuje komunikační bariéru mezi volajícím klientem se sluchovým handicapem a pracovníkem úřadu. Službu nejefektivněji využijí lidé nedoslýchaví, ohluchlí po rozvoji řeči v důsledku nemoci či úrazu, nositelé kochleárního implantátu a senioři s věkem získanými poruchami sluchu. Obecně je služba vhodná pro osoby, které ovládají češtinu na srovnatelné úrovni se slyšícími, samy mluví, ale potřebují zprostředkovat řeč druhé strany hovoru písemnou formou, doslovně a v reálném čase. Služba může být cennou podporou také pro cizince, kteří při osobním kontaktu bez problémů komunikují v češtině, ale při telefonování obtížně rozumějí řeči volaného. S využitím přepisu řeči druhé strany hovoru mohou uživatelé této služby plnohodnotně telefonovat, což je činí respektovanými komunikačními partnery, rovnoprávnými se slyšícími v přístupu k informacím a službám institucí.

Vyvolání služby je uživatelsky komfortní a nenáročné. Do editačního pole klient vepíše své telefonní číslo a potvrdí tlačítko „zavolejte mi". V tuto chvíli se na webu otevře okno pro přepis a systém automaticky ihned volá klientovi. Ten vyčká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit. Tato instrukce se objeví v okně pro přepis, kde také klient následně po celou dobu hovoru sleduje simultánně přepisovanou řeč pracovníka úřadu. Od okamžiku, kdy klient začne mluvit, již probíhá klasický telefonický hovor. Operátor infolinky může klienta dále přepojit na linku konkrétního pracovníka za stálého pokračování komunikace s podporou přepisu jeho řeči.