Agregátor obsahu

Zpět Středočeský kraj hledá s občany Kladna řešení dopravy pro oblast Švermova a Kročehlav. Vedení města se jednání odmítlo zúčastnit

V pondělí 15. ledna 2024 se konalo na Krajském úřadě Středočeského kraje za účasti hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové, radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého a zástupců Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK), téměř dvouhodinové jednání s Petičním výborem za obnovu PID v Kladně. Ten poukazuje na nedostatečné množství autobusových spojů na Kladensku. Setkání se zúčastnila také senátorka Adéla Šípová a opoziční zastupitel města Kladna Martin Kodera. Situace je způsobena skutečností, že se vedení města Kladna stále odmítá zapojit do systému SDO a na jeho území jsou tak poskytovány spoje v rozsahu standardní dopravní obslužnosti. Středočeský kraj nabídl zástupcům občanů možné řešení na zlepšení situace a současně je nadále připraven k jednání s vedením města.

Jednání o dopravě na Kladně opět proběhlo bez vedení města Kladna, které se odmítlo setkání zúčastnit. Hejtmanka Pecková poukázala, že po posledním rozsudku soudu, který kraji dal opět za pravdu, účast zástupců Kladna na jednání očekávala. „Věřila jsem, že se zástupci statutárního města Kladna na dnešní jednání dostaví, zvali je jejich občané, kteří založili petici a snaží se situaci řešit. Bohužel ani po dalším nedávném rozsudku soudu ve prospěch kraje město jednat nechce. Odmítlo i pozvání na dnešní schůzku. Pro kraj jsou tedy partneři občané města,“ uvádí hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Středočeský kraj má bez součinnosti města totiž velmi omezené možnosti řešení. Zástupci kraje však i tak nabídli petičními výboru několik možností, které by mohly situaci na Švermově zlepšit. Mezi nimi je především posílení linky 330 o 5 – 6 spojů. K danému kroku by mohlo dojít v rámci úpravy jízdních řadů, především úsporou ujetých kilometrů z odpoledních spojů linky 322 po městě Kladno, které by tak byly omezeny. Dále se mezi Kladnem a Nádražím Veleslavín předpokládá v průběhu letošního roku nasazení kloubových a tedy kapacitnějších autobusů na rychlíkových autobusových linkách. Toto řešení by mělo eliminovat počty přeplněných spojů. „Jedná se o maximum možného, co v aktuálních mantinelech lze nastavit. Bohužel stále vše je v rukou vedení Kladna. Alespoň částečně se snažíme petičnímu výboru vyjít vstříc, nicméně bohužel ze strany města Kladna nevidím nejmenší zájem problém jeho občanek a občanů nějak řešit. Opětovně proto vyzývám vedení města Kladna, aby s námi usedlo k jednacímu stolu a budu tak činit i nadále. Mrzí mě, že impulsem nebylo pro pana primátora ani to, že na půdu kraje dorazili občané jeho města, jejichž zájmy by měl zastupovat,“ doplnil radní Petr Borecký.

Petiční výbor za obnovu PID v Kladně se s konkrétními řešeními, které kraj nabízí, nejprve podrobně seznámí. „Jsme velmi rádi za uskutečněné dnešní jednání i za vstřícné kroky ze strany Středočeského kraje a IDSK v podobě nabídnutého posílení některých spojů linky 330, neboť některé spoje Kladno – Praha a obráceně bývají přeplněné. Zároveň neúčast vedení statutárního města Kladno vnímáme za velký problém, neboť je zapotřebí vzájemně prodiskutovat mnoho společných a provázaných témat, které autobusovou hromadnou dopravu na Kladně a Kladensku spojují. Ve svých otevřených dopisech jsme žádali o jednání u kulatého stolu nejen vedení Středočeského kraje, ale právě i vedení kladenské radnice. Mrzí nás, že někteří politici, kteří jsou jedinými našimi legitimními výkonnými zástupci, tato jednání odmítají. Podle našeho názoru pro řešení některých témat nelze čekat až na finální rozhodnutí soudů. Odmítáme vtahování osobních a politických sporů do této problematiky,“ uvedl Jan Mourek z Petičního výboru za obnovu PID v Kladně. Po seznámení petičního výboru s nabízenými řešeními budou jízdní řády projednány s dotčenými obcemi a k případné realizaci posílení linky 330 by následně mohlo dojít v co nejkratším termínu.

Vedení města Kladna jednání s krajem dlouhodobě odmítá. „ Už v polovině roku 2022, i přes opakované výzvy k jednání, primátor avizoval, že s námi bude komunikovat pouze v právní rovině a jakoukoli diskusi odmítá. Stejně tak tomu bylo i při mé veřejné výzvě po posledním rozsudku soudu, který dal kraji opět za pravdu. Stejně tak vedení Kladna nepřijalo pozvání ani na dnešní jednání,“ uzavírá radní Borecký s tím, že stále platí, že je kraj připraven k jednání. 

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Konference  

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00