Informace

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

Dny konání voleb: v pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021
 

Přehled telefonních spojení do každé volební místnosti v územním obvodu Středočeského kraje
 

Seznam podaných kandidátních listin

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování.
Informace na webových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

TELEFONNÍ ČÍSLA PRO ŽADATELE O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU 

257 280 472, 257 280 880
Příjem telefonických žádostí:        
PO a St          8:00 – 17:00
Út  a Čt          8:00 – 16:00 (Čt 7.10.2021 do 20:00 hod.- poslední den k přijímání žádostí)
Pá                   8:00 – 14:00

Informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

 

UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍCH STANOVIŠŤ VE STŘEDOČESKÉM VOLEBNÍM KRAJI

 Hlasování bude probíhat ve středu 06.10.2021 od 8:00 do 17:00 hodin.

 

 Pro okres

Přehled obcí okresu

Umístění volebního stanoviště

GPS

Mapa

 BENEŠOV

 přehled obcí

Benešov, ul. Táborská 57, areál bývalých Táborských kasáren, příjezd ul. Táborská

49.776644N, 14.685752E

mapa

 BEROUN

 přehled obcí

Beroun, ul. Na Ostrově 83, parkoviště u zimního stadionu

49.9635161N
14.0786456E

mapa

 KLADNO

 přehled obcí

Kladno, ul. Železničářů, parkoviště poblíž zimního stadionu, příjezd pouze z ulice Jos. Čapka starý místopis: v zatáčce „U jatek"

50.1345540N, 14.0965869E

mapa

 KOLÍN

 přehled obcí

Kolín, ul. Sokolská 545, areál zámku, Kolín II, vjezd a výjezd jednosměrná ul.

50.0294347N 15.1988314E

mapa 

 KUTNÁ HORA

 přehled obcí

Kutná Hora, ul. Čáslavská, parkoviště před plaveckým bazénem

49.9473000N 15.2783350E

mapa

 MĚLNÍK

 přehled obcí

Mělník, ul. Karolíny Světlé 595, areál Centra prevence kriminality a dopravní výchovy

50.3677631N
14.4702403E

mapa

 MLADÁ      BOLESLAV

 přehled obcí

Mladá Boleslav, ul. Regnerova 1306, u letiště, otočka autobusu, poblíž muzeum Metoděje Vlacha

50.4023631N, 14.8995456E

mapa

 NYMBURK

 přehled obcí

Nymburk, ul. Bedřicha Smetany 55, příjezd po silnici II. třídy č. 330 ul. Velké Valy, parkoviště u Obecního domu

50.1881789N 15.0398783E

mapa

 PRAHA-VÝCHOD

 přehled obcí

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ul. Kralupská 1710, v sídle hasičské zbrojnice

50.1854258N 14.6504992E

mapa

 PRAHA-ZÁPAD

 přehled obcí

Hostivice, Husovo náměstí (pozemní komunikace poblíž Mariánského sloupu) 

50.0803033N, 14.2562447E

mapa

 PŘÍBRAM

 přehled obcí

Příbram, ul. Podbrdská, parkoviště u budov areálu II Oblastní nemocnice Příbram

49.6753167N 13.9883633E

mapa

 RAKOVNÍK

 přehled obcí

Rakovník, ul. nábř. T. G. Masaryka, příjezdová plocha před městským fotbalovým stadionem

50.1041681N, 13.7203153E

mapa

 
Volební stanoviště je určeno POUZE pro voliče, který:

 • má právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v příslušném volebním obvodu (případně má právo hlasovat v místním referendu),
 • byla mu nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19,
 • má trvalý pobyt na území okresu, pro který je volební stanoviště zřízeno, nebo má voličský průkaz a
 • přijede k volebnímu stanovišti silničním motorovým vozidlem (nemusí ho řídit)

Postup při hlasování na stanovišti (drive-in)

 • volič přijede na volební stanoviště v okrese, v němž má trvalý pobyt, na jiném stanovišti mu nebude hlasování umožněno
 • volič je po celou dobu v motorovém vozidle, kontakt s voličem bude zprostředkovávat člen komise pro hlasování
 • zapisovatel ověří totožnost voliče z platného občanského průkazu, cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky anebo cestovního průkazu
 • zapisovatel ověří věk voliče – je narozen 9.10.2003 a dříve
 • zapisovatel ověří, zda voliči byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19

Doporučuje se vzít si na drive-in potvrzení od lékaře či hygienické stanice o nařízené karanténě / izolaci:

 • karanténu nebo izolaci nařídila Krajská hygienická stanice rozhodnutím
 • karanténu nebo izolaci nařídil praktický lékař formou e-neschopenky
 • karanténu nařídil praktický lékař a vydal o tom speciální potvrzení
 • potvrzení o pozitivním výsledku testu na přítomnost vitu způsobujícího onemocnění covid-19 (může být i na displeji mobilního telefonu)
 • poté volič obdrží úřední obálku, bude mu určen prostor pro event. úpravu hlasovacího lístku a vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, a následně umožněno hlasování do volební schránky
 • po vložení úřední obálky do schránky volič opouští stanoviště podle pokynů člena komise pro hlasování a příslušníků Policie České republiky dohlížející na provoz u volebního stanoviště
 • voličský průkaz volič odevzdá komisi pro hlasování

 

Oznámení o zřízení zvláštního účtu pro složení příspěvku na volební náklady - odkaz na úřední desku krajského úřadu  https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/volby-ud;jsessionid=C185143CB46FFE243D4A7B9B129F0310.liferay_s1

Složení příspěvku na volební náklady se označí variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem politické strany nebo politického hnutí podle zákona o základních registrech a v případě koalice variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí.

Při bezhotovostním složení příspěvku na volební náklady se použije konstantní symbol 558. Při složení příspěvku na volební náklady v hotovosti se použije konstantní symbol 379.

 

Informace k podávání kandidátních listin, delegace do okrskové volební komise, volební kampaň

 

Odkaz na webové stránky Ministerstva vnitra 
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx