Činnost Odboru životního prostředí a zemědělství v oblasti dotací

Dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství

Středočeský kraj vypisuje každoročně programy a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Z oblasti životního prostředí a zemědělství sem patří Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, Středočeský Infrastrukturní fond a Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Mimo výše uvedené programy stojí Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje, který byl zřízen za účelem úhrady nutných nákladů potřebných na realizaci opatření k nápravě při havarijních stavech na povrchových a podzemních vodách.

V neposlední řadě Krajský úřad Středočeského kraje administruje příspěvky na hospodaření v lesích a příspěvky na myslivecké hospodaření poskytované Ministerstvem zemědělství.

Aktuality

Zpět Vyhlášení II. kola 1. výzvy kotlíkových dotací

Vyhlášení II. kola 1. výzvy kotlíkových dotací

Středočeský kraj vyhlašuje druhé kolo první výzvy projektu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-2018", výše alokace je pro druhé kolo 51 mil. Kč.

V tomto druhém kole budou akceptovány žádosti na tepelné zdroje OZE, tzn. tepelná čerpadla a kotle spalující výhradně biomasu. Příjem žádostí je umožněn pouze osobně na podatelně KÚSK nebo poštou doporučeně.

Příjem žádostí bude od 20. 4. 2017, počet žádostí je omezen na 5 podaných žádostí na osobu.

Pro toto druhé kolo je mimo jiné nutná realizace mikroopatření a se žádostí zaslaný posudek od energetického specialisty.

Dokumenty ke stažení