Činnost Odboru životního prostředí a zemědělství v oblasti dotací

Dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství

Středočeský kraj vypisuje každoročně programy a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Z oblasti životního prostředí a zemědělství sem patří Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, Středočeský Infrastrukturní fond a Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Mimo výše uvedené programy stojí Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje, který byl zřízen za účelem úhrady nutných nákladů potřebných na realizaci opatření k nápravě při havarijních stavech na povrchových a podzemních vodách.

V neposlední řadě Krajský úřad Středočeského kraje administruje příspěvky na hospodaření v lesích a příspěvky na myslivecké hospodaření poskytované Ministerstvem zemědělství.

Aktuality

Schválení žádostí o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2018 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 023-15/2018/ZK ze dne 27. 8. 2018...
Schválení žádostí o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2018 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 023-15/2018/ZK ze dne 27. 8. 2018...
Projekty EVVO podpořené Středočeským krajem v roce 2018 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 017-14/2018/ZK ze dne 25. 6. 2018 poskytnutí finančních příspěvků...
Projekty EVVO podpořené Středočeským krajem v roce 2018 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 017-14/2018/ZK ze dne 25. 6. 2018 poskytnutí finančních příspěvků...
Projekty EVVO podpořené Středočeským krajem v roce 2018 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 017-14/2018/ZK ze dne 25. 6. 2018 poskytnutí finančních příspěvků...