Kontakty

Dr. Ing. Marcela Burešová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
tel.: 257 280 562
buresovamar@kr-s.cz

Ing. Jitka Doležalová
vedoucí oddělení ochrany ovzduší
tel.: 257 280 927
dolezalovaj@kr-s.cz

Ing. Kateřina Puršová
ochrana přírody a krajiny
tel.: 257 280 654
pursova@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

Projekty Středočeského kraje podpořené z OPŽP 2007–2013

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je jedním z dotačních programů, který umožňuje České republice čerpat prostředky Evropské unie na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí. V období 2007–2013 byl příjemcem dotace v několika případech i Středočeský kraj, který tak díky OPŽP realizoval níže uvedené projekty.

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Prioritní osa 6 – Zlepšení stavu přírody a krajiny