Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Rybníky a malé vodní nádrže 2024

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství je v gesci Odboru životního prostředí a zemědělství a je primárně zaměřen na výstavbu a rekonstrukci vodních děl.

Vyhlášení Programu

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 060-29/2023/ZK ze dne 27. 11. 2023 vyhlásila hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Rybníky a malé vodní nádrže.

Termín pro podávání žádostí

  • od 10. ledna 2024 od 9:00 hodin
  • do 25. ledna 2024 do 15:00 hodin

Oprávnění žadatelé o dotaci

  • obec do 2 000 obyvatel na území Středočeského kraje
  • dobrovolný svazek obcí (DSO) na území Středočeského kraje (součástí DSO pouze obce do 2 000 obyvatel)
  • fyzická osoba nepodnikající
  • nestátní nezisková organizace
  • zapsaný spolek, pobočný spolek

Způsob podání žádosti

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím centrální internetové aplikace. Tam se nejprve žadatel zaregistruje (pro všechny fondy) a poté může podávat žádosti do jednotlivých fondů Středočeského kraje. Žadatelé mají možnost průběžně aktualizovat vložené údaje, podávat žádosti či získat přehled podaných žádostí. Po elektronickém podání žádosti v aplikaci se vygeneruje žádost ve formátu PDF, kterou žadatel zašle na Krajský úřad Středočeského kraje buď opatřenou elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky, nebo vytištěnou s ověřeným podpisem.

Podání skrze

Elektronické podání

Kontakty

PhDr. Jaromír Synek, tel. 257 280 538, 725 129 820, e-mail: synek@kr-s.cz

odborný referent pro řízení projektů v oblasti ŽP

Ing. Kristýna Kropáčková, tel. 257 280 803, 601 086 849, e-mail: kropackova@kr-s.cz

vedoucí oddělení řízení projektů v oblasti ŽP

zpět na začátek stránky

Dokumenty