Rozcestník

Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Výsadba stromů

Středočeský kraj vypisuje pravidla pro poskytnutí darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů. Účelem daru je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy. Tato péče přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru je určena násobkem počtu vysazených stromů v rámci projektu a částky 1 500 Kč na 1 vysazený strom.

Žádost musí být podána v elektronické podobě prostřednictvím centrální internetové aplikace včetně vložení všech povinných příloh. Zároveň musí být samotná žádost – dokument vygenerovaný z aplikace ve formátu pdf zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje datovou schránkou žadatele nebo elektronicky podepsán statutárním zástupcem žadatele a vložen do aplikace. Povinné přílohy se datovou schránkou nezasílají.

Podání skrze

Elektronické podání

Kontakty

Ing. Dagmar Sládková, tel. 257 280 327, 724 709 514, e-mail: sladkova@kr-s.cz

odborný referent pro řízení projektů v oblasti ŽP

Ing. Kristýna Kropáčková, tel. 257 280 803, 601 086 849, e-mail: kropackova@kr-s.cz

vedoucí oddělení řízení projektů v oblasti ŽP

zpět na začátek stránky