Rozcestník

Středočeský Infrastrukturní fond – Drobné vodohospodářské projekty

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Středočeský Infrastrukturní fond (ISF) je rozdělen na tři tematická zadání, přičemž dvě tematická zadání Drobné vodohospodářské projekty (DVP) a Životní prostředí (ŽP) jsou v gesci Odboru životního prostředí a zemědělství a jsou primárně zaměřena na výstavbu a zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury. (Třetí tematické zadání Podpora rozvoje a obnovy základních škol (ZŠ) administruje Odbor řízení dotačních projektů.)

Ze Středočeského Infrastrukturního fondu v tematickém zadání Drobné vodohospodářské projekty se přispívá formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pouze na ty projekty, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů ze státního rozpočtu a rozpočtu EU.

Podání skrze

Elektronické podání

Kontakty

PhDr. Jaromír Synek, tel. 257 280 538, 725 129 820, e-mail: synek@kr-s.cz

odborný referent pro řízení projektů v oblasti ŽP

Upozornění pro žadatele

Tematické zadání „Drobné vodohospodářské projekty" je výhradně zaměřeno na drobné vodohospodářské projekty, které nejsou spolufinancované z jiných dotačních titulů ze státního rozpočtu a rozpočtu EU! Na kofinancované projekty lze podat žádost o dotaci ze Středočeského Infrastrukturního fondu – tematické zadání Životní prostředí.

zpět na začátek stránky