Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024 – 2030

Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024 - 2030 (Cyklokoncepce SK 2030) informuje o stávajícím stavu cyklistiky na území Středočeského kraje a o potřebách měst a obcí k rozvoji cyklistické infrastruktury a stanovuje priority pro rozvoj cyklistiky a cyklodopravy na území Středočeského kraje:
A: Budování sítě páteřních tras v kraji
B: Rozvoj a údržba sítě místních cyklostezek a cyklotras
C: Integrace cyklistické dopravy do systému dopravní obslužnosti regionu
D: Využití sítě cyklostezek a cyklotras v kraji pro rozvoj cestovního ruchu
E: Řízení a koordinace rozvoje cyklistiky a cykloturistiky

Dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva kraje č. 011-34/2024/ZK ze dne 27.5.2024

Dokumenty ke stažení.