Kontakty

Ing. Jiří Kubiš
Krajský RIS3 koordinátor
tel.: 257 280 402, 777 172 038, e-mail: kubis@kr-s.cz

Bc. Alena Hanzel
Krajský RIS3 koordinátor
tel.: 257 280 381, e-mail: hanzel@kr-s.cz

Ing. Jakub Pechlát
RIS3 developer pro firmy
Středočeské inovační centrum
tel.: 601 551 931, e-mail: pechlat@s-ic.cz

Mgr. Lenka Podjuklová

RIS3 developer pro výzkumné organizace
Středočeské inovační centrum
tel.: 601 214 937, e-mail: podjuklova@s-ic.cz

Ing. Přemysl Růžička
RIS3 developer pro obce
Středočeské inovační centrum
tel.: 601 214 431, e-mail: ruzicka@s-ic.cz

Vyhlášená výzva

Celkový objem:                                         7 000 000 Kč
Celkový objem včetně 150% alokace:  10 500 000 Kč
Předložené žádosti:                                     465 000 Kč
Zbývající objem včetně 150% alokace: 10 035 000 Kč
 

Program Smart Akcelerátor II – Asistence pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 111-26/2020/ZK ze dne 3. 8. 2020 vyhlašuje hejtmanka Program Smart Akcelerátor II – Asistence pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace v Programu je stanovena
od 25. září 2020 od 8:00 hodin do 29. dubna 2022 do 14:00 hodin

nebo do doby, kdy kumulovaná hodnota dotace požadované v přijatých žádostech o dotaci překročí 150 % celkové alokace Programu.

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat zároveň:
v písemné podobě včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále se podává osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje

          • buď osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, 

          • nebo prostřednictvím datové schránky, identifikátor datové schránky Středočeského kraje je „keebyyf".

Způsob podání žádosti o dotaci a její povinné přílohy stanovuje Program, Článek 7.

 

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 010-07/2021/ZK ze dne 31. 5. 2021 byl vyhlášen Dodatek Programu Smart Akcelerátor II – Asistence pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji.

Dodatek obsahuje:

  • doplnění možnosti podávání žádostí v elektronické podobě datovou schránkou
  • změnu příslušného odboru agendy administrace projektu Smart Akcelerátor II, z původního Odboru regionálního rozvoje na Odbor řízení dotačních projektů

 

Dokumenty ke stažení

Vyhlášení programu PDF

Vyhlášení dodatku Asistence 

Proces hodnocení projektu PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace PDF

Program a přílohy k Programu
Program Smart Akcelerátor II - Asistence PDF
Žádost o poskytnutí dotace (Příloha č. 1 Programu) WORD
Čestné prohlášení – formální náležitosti a přijatelnosti (Příloha č. 2 Programu) WORD
Protokol závěrečného vyúčtování Projektu (Příloha č. 3 Programu) WORD

Přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Čestné prohlášení - Veřejná podpora (Příloha č. 3 Žádosti) WORD
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (Příloha č. 4 Žádosti) WORD

Příručky k Programu
Krajská příručka k Programu PDF
Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část PDF
Pravidla pro žadatele a příjemce -  specifická pravidla PDF
Mzdové limity PDF

 

Dovolujeme si Vás informovat, že se blíží konec příjmu žádostí o dotaci programu „Smart akcelerátor II – Asistence".

Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem pro vás připravil informační webinář, který se uskuteční dne 14.12.2021 od 10.00 hod.

 Na webinář se lze zaregistrovat zde:

 https://docs.google.com/forms/d/1OlCpjtdjvFcbG6W7t7iDD0ql8g9U7kdwNLc6eH3mfZ8/