Kontakty

asistentka
Jana Lepičová 
tel.: 257 280 378
email: lepicova@kr-s.cz 

 

 

 

Planná u Příbrami

Regionální rozvoj Středočeského kraje řeší rozvoj daného regionu ve smyslu zvolené strategie, podle které má být Středočeský kraj organicky se rozvíjejícím centrem Čech se silnými a vzájemně výhodnými vztahy a vazbami na hl. m. Prahu. Při respektování různorodosti hospodářských, socioekonomických, přírodních a dalších podmínek jednotlivých částí kraje je cílem rozvíjet urbanizované, příměstské i venkovské oblasti a to ve smyslu uplatnění principů soudržnosti a udržitelného rozvoje a dosažení tak hlavního cíle, jímž je vyvážený růst celého regionu.

Informace z odboru

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 020-11/2017/ZK ze dne 5. 12. 2017 schválilo Dodatek č. 1 k Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského...

Dokumenty ke stažení Formulář finančního vypořádání Vesnice roku 2017

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 012-12/2018/ZK ze dne 29. 1. 2018 schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. ...

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře byly ve středu 28. června 2017 slavnostně vyhlášeny výsledky středočeského kola 23. ročníku soutěže Vesnice roku 2017. Zlatou stuhu pro...

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 019-11/2017/ZK ze dne 5. 12. 2017 schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. ...

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 022-09/2017/ZK ze dne 19.9.2017 schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. ...

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 024-07/2017/ZK ze dne 27. 6. 2017 schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. ...

Dokumenty ke stažení VZOR - Smlouva Pokyny pro vystavení smouvy Protokol závěrečného vyhodnocení a vyúčtování spolufinancovaného projektu Žádost o převod finančních...

Dokumenty ke stažení VZOR - Smlouva (18.8.2017) Pokyny pro vystavení smlouvy (18.8.2017) Protokol závěrečného vyhodnocení a vyúčtování projektu (18.8.2017) Žádost o změnu...

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 024-07/2017/ZK ze dne 27. 6. 2017 schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního...

O titul Vesnice roku 2017 v Programu obnovy venkova bude ve Středočeském kraji bojovat 13 obcí Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele...

K předběžnému stanovení maximální výše podpory z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu můžete použít Kalkulačku na níže uvedené adrese: ...

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 015-04/2017/ZK ze dne 7. 3. 2017 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová Program 2017-2020...

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 015-04/2017/ZK ze dne 7. 3. 2017 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová Program 2017 pro...

Jarní 47. Den malých obcí, který se konal dne 7. března 2017, byl tradičně ve znamení zahájení nového ročníku oblíbené soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Obce z celé České...

Celostátní síť pro venkov, Spolek pro obnovu venkova SK a Sdružení místních samospráv SK si Vás dovolují pozvat na motivační seminář k soutěži Vesnice roku 2017 CESTA ZA STUHOU ...

ODKAZY na důležité projekty