Kontaktní osoba

Ing. et Ing. Marta Vištiaková, MBA, MPA

tel.: 257 280 272

e-mail: vistiakova@kr-s.cz

Pravidla pro organizace destinačního managementu 2020

Pravidla pro organizace destinačního managementu, kterými se stanovuje postup a náležitosti žádosti o udělení kladného Stanoviska Středočeského kraje k žádosti o certifikaci

Rada Středočeského kraje schválila usnesením č. 014-30/2019/RK ze dne 30. 09. 2019 Pravidla pro organizace destinačního managementu, kterými se stanovuje postup a náležitosti žádosti o udělení kladného Stanoviska Středočeského kraje k žádosti o certifikaci.