Středočeský Fond rozvoje doprovodné infrastruktury

Středočeský Fond rozvoje doprovodné infrastruktury

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 108-26/2020/ZK ze dne 3. 8. 2020 je vyhlášený Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury z výdajů kapitoly 08 – Regionální rozvoj (dále jen „Program").

                           Lhůta pro podávání žádostí o dotace v Programu je stanovena

od 18. 9. 2020 od 9:00 hodin
do 2.10. 2020 do 14:00 hodin

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je v Programu stanovena do 31. 3. 2021.

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat:

• v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese
http://dotace.kr-stredocesky.cz), a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí

• v listinné papírové podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, a to včetně povinných příloh, žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí.

Program je zveřejněn i na úřední desce Středočeského kraje od 17. 8. 2020 do 31. 3. 2021.

Oprávnění žadatelé

  • obec ve Středočeském kraji
  • fyzická osoba podnikající
  • právnická osoba