Kontaktní osoby

Ing. Libuše Přibylová
tel: 257 280 423
email: pribyloval@kr-s.cz

Důležité dokumenty 2016

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č.115-20/2015/ZK ze dne 7. 12. 2015 schválilo Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání.

Dne 25. dubna 2016 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje přidělení dotací ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání.

Úspěšní žadatelé mohou níže nalézt ke stažení veškeré podklady a důležité dokumenty pro příjemce dotací ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání pro rok 2016. Smlouvu o poskytnutí dotace připravuje Odbor regionálního rozvoje, žadatelé ji nevyplňují.

Dokumenty ke stažení

Důležité dokumenty 2015

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č.115-14/2014/ZK ze dne 8.12.2014 schválilo Tematická zadání pro dotační řízení Středočeského kraje v roce 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č.007-15/2015/ZK ze dne 23.2.2015 schválilo Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání.

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č.006-18/2015/ZK ze dne 7.7.2015 projednalo poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeských fondů.

Dokumenty ke stažení

Informace

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 117-22/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016 schválilo poskytnutí dotací ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání. Dokumenty...

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 115-20/2015/ZK ze dne 7. 12. 2015 vyhlašuje hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera Program 2016 pro poskytování...

Dne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje přidělení dotací ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání. Úspěšní žadatelé mohou níže nalézt...

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 006-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015 schválilo poskytnutí dotací ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání. Dokumenty...

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 007-15/2015/ZK/ ze dne 23.2.2015 vyhlašuje hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera Program 2015 pro poskytování...

Příjemce dotace se zavazuje zpracovat a předložit (doručit) Poskytovateli Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu na Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor...

Dne 28. dubna schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje přidělení dotací ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání. Úspěšní žadatelé mohou níže nalézt ke stažení...

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 007-11/2014/ZK ze dne 28.4.2014 schválilo přidělení dotací ze Středočeského Fondu podpory malého a středního podnikání pro rok 2014. ...

Hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o dotace ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu a ze Středočeského Fondu podpory...