Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji

Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji – aktualizace 2020

Aktualizace cyklokoncepce narovnává některé nesrovnalosti oproti původní verzi a popisuje organizační změny, zejména ve vztahu k přesunu agendy rozvoje cyklistiky z Odboru regionálního rozvoje na Odbor dopravy a Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, p.o. Tento materiál též doplňuje seznam regionálních páteřních tras (Brdská magistrála, Kladenská drážní cesta) a zároveň nově upravuje, že Středočeský kraj může být v dostatečně odůvodněných případech též investorem těchto staveb, které v reálu mohou mít obdobný význam a využívanost jako dálkové páteřní trasy. Materiál též navrhuje nový Akční plán rozvoje cyklistiky Středočeského kraje pro období 2020-2023 s výhledem do roku 2027. Dokument byl schválen usnesením Rady kraje č. 062-53/2020/RK ze dne 20.7.2020.