Odkazy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
SOLVIT centrum v České republice
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_cs.htm

Dokumenty

Nové úspěšně vyřešené případy:
http://ec.europa.eu/solvit/site/success/index_cs.htm

 

Dokumenty ke stažení

SOLVIT - kontaktní místo

Odbor regionálního rozvoje je kontaktním místem on-line sítě SOLVIT, v rámci které členské státy EU spolupracují při účelném řešení problémů, jež vznikají v důsledku nesprávné aplikace právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci. Pomoc podnikatelům a občanům s řešením jejich problémů na úřadech členských států Evropské unie je poskytována zdarma. Službu zajišťují členské státy, zatímco Evropská komise poskytuje zázemí a je-li třeba tak také pomoc k urychlení řešení problémů. Postup je koordinován a metodicky řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které je národním SOLVIT centrem v České republice.  

Kontaktní osoba na Krajském úřadě Středočeského kraje:

František Liška
Odbor regionálního rozvoje
tel.: 257 280 322
e-mail: liska@kr-s.cz