Ukončené Fondy v roce 2016

Středočeský Fondu cestovního ruchu

Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání

Zaniklé Fondy

Program obnovy venkova

Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání