Implementační část strategie Chytrý venkov pro Strategii regionálního rozvoje Středočeského kraje 2020 - 2030

Implementační část strategie Chytrý venkov pro Strategii rozvoje Středočeského kraje (dále jen SRK) je koncipována tak, aby jako jednoduchý dokument umožňovala aktérům dynamicky a správně realizovat dílčí úkoly SMART CITY/REGION v prostředí schválené SRK. Zároveň slouží jako vzor dalším implementačním strategiím, koncepcím a akčním plánům v prostředí SRK. Koncept "chytrého regionu" klade důraz především na nezbytnost vyvážení využití disponibilních technických nástrojů a postupů při zachování lidského rozměru výsledků jejich působení.