Projekt LABEL

Středočeský kraj realizoval v období od května 2009 do srpna 2012 nadnárodní projekt LABEL (LABE-ELBE). Mottem projektu byla „Adaptace na povodňové riziko v povodí Labe". Projekt byl předložen vedoucím partnerem projektu – Saským ministerstvem vnitra - do Operačního programu Nadnárodní spolupráce oblast Střední Evropa. Do projektu bylo zapojeno celkem 20 partnerů z Německa, Čech, Rakouska a Maďarska.

Výstupy Středočeského kraje z projektu LABEL jsou

Projekt LABEL byl volným pokračováním projektu ELLA (ELBE-LABE), který spolurealizoval Středočeský kraj v minulém programovacím období (2004 – 2006) a který rovněž řešil zvládání povodňových rizik na nadnárodní úrovni.

Vzhledem k tomu, že klimatické změny a s nimi související povodňová nebezpečí jsou aktuální a zároveň ze strany EU i podporovanou prioritou pro období 2014 – 2020, je velmi pravděpodobné, že se Středočeský kraj zúčastní i realizace připravovaného následného projektu (pro Středočeský kraj  zatím s pracovním názvem „Adaptace měst a obcí Středočeského kraje na klimatické extrémy").

Odbor zajišťující koordinaci projektu za Středočeský kraj je Odbor regionálního rozvoje

„Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj"