Rada Středočeského kraje schválila usnesením č. 035-23/2022/RK ze dne 9.6.2022 energetickou politiku kraje jakožto součást zaváděného Energetického managementu podle normy ČSN EN ISO 50 001 a to v souladu s plněním Územní energetické koncepce Středočeského kraje (ÚEK SK).  Pro dosažení trvalého zvyšování energetické účinnosti se kraj zavázal k implementaci a postupům podle požadavků normy ČSN EN ISO 50001.

Dokumenty