Programové období 2014 - 2020

OP Nadnárodní spolupráce (Central Europe)
V dalším programovém období se Středočeský kraj velmi pravděpodobně zúčastní realizace připravovaného projektu navazujícího na ukončený projekt LABEL s pracovním názvem „Adaptace měst a obcí Středočeského kraje na klimatické extrémy". Klimatické změny a s nimi související povodňová nebezpečí jsou aktuální a zároveň ze strany EU i podporovanou prioritou pro období 2014 – 2020.

Komunitární programy
Středočeský kraj připravuje mezinárodní projekt s názvem FOR CENTURIES („Forgotten Centrality of Central-East Bohemia in Centuries of Early Middle ages". Kraj bude v projektu figurovat jako vedoucí partner projektu a žádost bude předložena do výzvy nového komunitárního programu Creative Europe (Kreativní Evropa), jehož hlavním cílem je oběh uměleckých děl.

Náplní projektu bude uspořádání společné výstavy s názvem „Tady mohla být Praha" v muzeu Kouřimska v Kouřimi a v dalších dvou muzeích v zahraničí. Výstava bude prezentovat středověké dějiny Kouřimska a Kolínska, které zejména v 9. století představovaly v rámci Čech slibně se vyvíjející regiony. Mimo mezinárodní putovní výstavu s předpokládaným termínem zahájení v červnu 2016 získá Muzeum Kouřimska i nové vybavení výstavních prostor. V rámci projektu bude vydána i reprezentativní publikace v českém a německém jazyce. Projekt zároveň prohloubí již existující spolupráci mezi krajem a muzeem v Řeznu, v rámci které byla uspořádána výstava „Slované v Bavorsku".