Kontakty

Mgr. Lenka Podjuklová
Středočeské inovační centrum
tel.: 601 214 937, e-mail: podjuklova@s-ic.cz


Ing. Jiří Kubiš
Krajský RIS3 koordinátor
tel.: 257 280 402, 777 172 038, e-mail: kubis@kr-s.cz

 

Poskytovatelé kreativních služeb

 

Vyhlášená výzva

Celkový objem:                                       4 000 000 Kč
Celkový objem včetně 150% alokace:  6 000 000 Kč
Předložené žádosti:    

- v procesu hodnocení                              396 748 Kč

- schválené žádosti                           2 416 378,24 Kč

Zbývající objem vč. 150% alokace: 3 186 873,76 Kč


 

Program Smart Akcelerátor II – Kreativní vouchery pro výzkumné organizace pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 112-26/2020/ZK ze dne 3. 8. 2020 vyhlašuje hejtmanka Program Smart Akcelerátor II – Kreativní vouchery pro výzkumné organizace pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace v Programu je stanovena 

od 25. září 2020 od 8:00 hodin do 27. října 2021 do 16:00 hodin 

nebo do doby, kdy kumulovaná hodnota dotace požadované v přijatých žádostech o dotaci překročí 150 % celkové alokace Programu.

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat zároveň:
v písemné podobě včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále se podává osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje

  • buď osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21,
  • nebo prostřednictvím datové schránky, identifikátor datové schránky Středočeského kraje je „keebyyf".

Způsob podání žádosti o dotaci a její povinné přílohy stanovuje Program, Článek 7.

 

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 011-07/2021/ZK ze dne 31. 5. 2021 byl vyhlášen dodatek Programu Smart Akcelerátor II – Kreativní vouchery pro výzkumné organizace pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji.

Dodatek obsahuje:

  • úpravu lhůty pro podávání žádostí o dotaci z Programu z 30.6.2021 na 27.10.2021
  • doplnění možnosti podávání žádostí v elektronické podobě datovou schránkou
  • změnu příslušného odboru agendy administrace projektu Smart Akcelerátor II, z původního Odboru regionálního rozvoje na Odbor řízení dotačních projektů

Vyhlášení dodatku KVVO

 

Dokumenty ke stažení

Vyhlášení programu PDF
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace PDF

Program a přílohy k Programu
Program Smart Akcelerátor II – Kreativní vouchery PDF
Žádost o poskytnutí dotace (Příloha č. 1 Programu) WORD
Protokol závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Projektu (Příloha č. 2 Programu) WORD

Přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Nabídka Poskytovatele kreativních služeb (Příloha č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace) WORD
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle Nařízení č. 1407/2013 (Příloha č. 2 Žádosti o poskytnutí dotace) WORD

Příručky k Programu
Krajská příručka k Programu PDF
Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část PDF
Pravidla pro žadatele a příjemce -  specifická pravidla PDF
Mzdové limity PDF