Mapa území

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice - Mladá

Středočeský kraj v roce 2006 převzal do vlastnictví od státu nemovitosti na Nymbursku, poblíž města Milovice a to v bývalém vojenském výcvikovém prostoru (dále BVVP) Mladá. Správu nemovitostí v...

Z hlediska řešení regenerace území brownfieldu v BVVP Milovice – Mladá byla zpracována v předchozím období - l. 2019-2020 koncepční dokumentace s názvem: „Strategie Mladá –...

Vedle řešení aktuální problematiky regenerace území spočívající v odklizení zbývající stavební sutě a dokončení demolic staveb určených k odstranění kvůli ekologickým škodám je...

Regenerace Bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice – Mladá započala postupně od ukončení vojenského využití tohoto prostoru. Jedním z úspěšných projektů regenerace je vytvoření...

Regenerace Bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice – Mladá započala postupně od ukončení vojenského využití tohoto prostoru. Významnou high-tech firmou, která již dnes úspěšně působí...

Regenerace Bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice – Mladá započala postupně od ukončení vojenského využití tohoto prostoru. Jedním z úspěšných projektů regenerace je zábavně-naučný...

Regenerace Bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice – Mladá započala postupně od ukončení vojenského využití tohoto prostoru. Jedním z úspěšných projektů regenerace je Tankodrom...

Regenerace Bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice – Mladá započala postupně od ukončení vojenského využití tohoto prostoru. Jedním z úspěšných projektů regenerace je Střelnice...

Regenerace Bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice – Mladá započala postupně od ukončení vojenského využití tohoto prostoru. Jedním z úspěšných projektů regenerace je Golf Resort...