Kontaktní osoby

Ing. Libuše Přibylová
 tel: 257 280 423
email: pribyloval@kr-s.cz

Pavel Klimeš, DiS.
garant pro Středočeský Fond cestovního ruchu - Oblast podpory:
a) Údržba značení pěších a cyklistických tras
b) Podpora rozvoje rekreační cyklistiky
tel: 257 280 155
email: klimes@kr-s.cz

Informace rok 2012

Dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory...

Dne 19.03.2012 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje přidělení dotací ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání pro rok 2012.  Níže naleznete ke stažení...

Oblasti podpory: budování a rekonstrukce sociálních zařízení v turistických oblastech, výstavba a vybavení turistických informačních center, podpora agroturistiky, historická kolejová...

Informace rok 2011

Rada kraje svým usnesením č. 036-26/2011/RK schválila Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání pro...

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 44-16/2011/ZK ze dne 06.06.2011 schválilo přidělení dotací ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání pro...

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Z důvodu zlepšení orientace pro žadatele z původních...

Informace rok 2010

Dne 9. června schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje přidělení dotací ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání. Úspěšní žadatelé budou v nejbližších dnech...

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 56-11/2010/ZK ze dne 9. 6. 2010 schválilo přidělení dotací ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání pro rok 2010. ...