Kontaktní osoby

Ing. Libuše Přibylová
tel.: 257 280 423
email: pribyloval@kr-s.cz

a) Výstavba a vybavení turistických informačních center ve Středočeském kraji

b) Podpora agroturistiky

c) Historická kolejová doprava

d) Naučné stezky

e) Přívozy

Pavel Klimeš, DiS.
garant pro Středočeský Fond cestovního ruchu - Oblast podpory:
a) Údržba značení pěších a cyklistických tras
b) Podpora rozvoje rekreační cyklistiky
tel.: 257 280 155
email: klimes@kr-s.cz

Mgr. et Mgr. Jana Měchurová(dotace  - rok 2015)
tel.: 257 280 138
email: mechurova@kr-s.cz

Důležité dokumenty 2016

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č.115-20/2015/ZK ze dne 7. 12. 2015 schválilo Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu.  

Dne 25. dubna 2016 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje přidělení dotací ze Středočeského Fondu cestovního ruchu.

Úspěšní žadatelé mohou níže nalézt ke stažení veškeré podklady a důležité dokumenty pro příjemce dotací ze Středočeského Fondu cestovního ruchu pro rok 2016. Smlouvu o poskytnutí dotace připravuje Odbor regionálního rozvoje, žadatelé ji nevyplňují.

Dokumenty ke stažení

Důležité dokumenty 2015

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č.115-14/2014/ZK ze dne 8.12.2014 schválilo Tematická zadání pro dotační řízení Středočeského kraje v roce 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č.007-15/2015/ZK ze dne 23.2.2015 schválilo Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu.  

 

Dokumenty ke stažení

Informace

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 117-22/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016 schválilo poskytnutí dotací ze Středočeského Fondu cestovního ruchu. Dokumenty ke stažení ...

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 115-20/2015/ZK ze dne 7. 12. 2015 vyhlašuje hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera Program 2016 pro poskytování...

Dne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje přidělení dotací ze Středočeského Fondu cestovního ruchu. Úspěšní žaatelé mohou níže nalézt ke stažení veškeré podklady a...

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 006-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015 schválilo poskytnutí dotací ze Středočeského Fondu cestovního ruchu. Dokumenty ke stažení ...

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 007-15/2015/ZK/ ze dne 23.2.2015 vyhlašuje hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera Program 2015 pro poskytování...

Příjemce dotace se zavazuje zpracovat a předložit (doručit) Poskytovateli Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu na Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor...

Dne 28. dubna schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje přidělení dotací ze Středočeského Fondu cestovního ruchu. Úspěšní žadatelé mohou níže nalézt ke stažení veškeré podklady a...

Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 007-11/2014/ZK ze dne 28.4.2014 schválilo přidělení dotací ze Středočeského Fondu cestovního ruchu pro rok 2014.   Úspěšní...

Hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o dotace ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu a ze Středočeského Fondu podpory...