Realizované projekty

Realizace: 28.10.2011 – 28.4.2013   Cílem projektu, realizovaného v období 28.10.2011 – 28.4.2013, bylo zvýšit povědomí o potenciálu Středočeského kraje s ohledem na využití volného...

Realizace: 1.11.2011 – 30.10.2012 Obsahem projektu byla propagace cestovního ruchu ve Středočeském kraji na místě nejintenzivnější kumulace přijíždějících a tranzitujících turistů v České...

Realizace: 1.11.2011 – 31.12.2012 Cílem projektu bylo zvýšení podvědomí o potenciálu turistických destinací na území Středočeského kraje (dále SK) a jeho atraktivitách a tím i zvýšení...